Mgr. Ria Černá
 • Psychoterapie a psychologické poradenství
 • Úvod

  Mgr. Ria Černá – psycholožka, psychoterapeutka

  Nabízím psychoterapii a psychologické poradenství – pro dospělé, děti a jejich rodiče či blízké.

  Působím v Pardubicích.

  Služby

  V jakých situacích se na mne mohou obracet dospělí:

  • Prožíváte náročné období ve vztahu, v rodině, v práci...
  • Cítíte se přetížení, vyčerpaní, ztrácíte radost a smysl života...
  • Máte pochybnosti v roli rodiče, necítíte se jako rodič jistě...
  • Vaše dítě či dospívající se potýká s trápeními, která se doma nedaří zvládnout
  • Čelíte těžkostem spojeným s osvojením a pěstounskou péčí...
  • Máte zájem o hlubší sebepoznání a práci na sobě...
  • Potřebujete prostor, kde můžete sdílet své myšlenky a prožívání, zastavit se na chvíli...
  • Zvažujete, zda a v čem by Vám terapie mohla pomoci, nejste si jistí, zda to má cenu zkoušet...

  V jakých situacích se na mne mohou obracet děti a dospívající:

  • Necítíš se dobře doma, ve škole, nebo mezi kamarády...
  • Máš pocit, že jsi na všechno sám/sama a nikdo ti nerozumí...
  • Stalo se Ti něco, co se bojíš někomu říct, ale cítíš, že sám/sama na to nestačíš...
  • Kamarád/ka ti říkal/a, že bys měl s těmi problémy něco dělat...
  • Vyrůstáš u pěstounů nebo adoptivních rodičů a řešíš, jak to bylo s tvými biologickými rodiči...

  V rámci prvních sezení budeme mít prostor pro to, s čím přicházíte, ale představím Vám také způsob možné spolupráce. Důležité je, abyste se v rámci terapie cítili bezpečně a abychom společně mohli hledat cesty k Vaší větší spokojenosti, zdraví a životní radosti.

  Při práci se opírám o terapeutický směr Pesso Boyden System Psychomotor, využívám také terapeutický přístup Sandtray (práce v pískovišti), terapii hrou (filiální terapie, theraplay). Při společné práci s dětmi a rodiči/pěstouny využívám principy dyadické vývojové terapie, zejména u dětí, které prošly vývojovým traumatem a potřebují specifický přístup svých rodičů i terapeuta.

  Při práci s dětmi vždy spolupracuji také s jejich rodiči či dalšími blízkými, souhlas dospělého je nezbytnou podmínkou započetí terapie s dítětem. I v případech, kdy má dítě v péči jen jeden z rodičů, ale s druhým se dítě setkává, je vždy přínosné, když se můžeme do spolupráce pustit všichni, byť třeba odděleně.

  K navázání spolupráce není třeba doporučení lékaře.

  Pracuji převážně v dopoledních hodinách, ev. do max. 14.30. Kontaktujte mne prosím e-mailem pro domluvení termínu prvního setkání.

  V rámci mé supervize spolupracuji s PhDr. Yvonnou Luckou.
  Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a členkou České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie.

  Odkazy:

  Jak funguje terapie zvaná Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP)? A co to vůbec je?

  Být spokojenější v životě je přirozenou snahou každého člověka. A když přicházíme k terapeutovi, nemusíme nutně vědět, co přesně dělat, říkat. Obvykle ale očekáváme, že budeme moct říct, co nás trápí, jaké máme problémy, co chceme ve svém životě změnit. A někdy potřebujeme jen vyslechnout, někomu říct to, co nosíme v hlavě či na srdci, jak se cítíme ve svém těle. Už to přináší často úlevu. Odhodlání zkoumat, jaký máme život a jak jej můžeme žít šťastněji, je základem pro vstup do terapie.

  Postoje a vzorce chování, které se utvářely léta, od dětství, nelze změnit ze dne na den. Ale společná práce s terapeutem přináší možnost mluvit o tom, co potřebujeme nyní, co jsme potřebovaly jako děti od svých rodičů či dalších blízkých. Metoda Pesso Boyden System Psychomotor - pojmenovaná podle autorů Alberta Pessa a Diane Boyden – se dívá na člověka právě přes jeho potřeby. Ptá se, jak byly potřeby naplněny v jeho dětství, kdo je naplňoval a jestli to bylo právě tak, jak jsme potřebovali. Minulost totiž ovlivňuje naše chování v přítomnosti a uvědomění si vlivu vzorců, nebo také „starých map“, podle kterých se náš život orientuje, přináší možnost vytvořit „novou mapu“, „novou zkušenost“. Tomu PBSP říká „antidotum“, které je pozitivní a pro nás příjemné. Náš mozek dokáže i v dospělosti pozitivní novou zkušenost doplnit mezi minulé zkušenosti a při dalším každodenním konání jsme pak ovlivněni i „novou mapou“. Terapie tedy nemaže minulost, nevytěsňuje vzpomínky, pouze přidává ke stávajícím nové pozitivní zážitky, které jsou pro nás posílením, zdrojem, možností, jak se podívat na své prožívání a chování i z jiného úhlu pohledu.

  Terapeut není odborníkem na život toho, kdo vstupuje do terapie, nemůže vědět, co dotyčný potřeboval, když byl malý. Ale zná cesty, jak se dobře zeptat, jak pomoci prozkoumávat to, co jsme potřebovali a jak to ovlivňuje naši současnost. Možná jsme neměli dost pozornosti od svých rodičů, možná doma nikdo nevyjadřoval pocity, možná se doma ani moc nemluvilo, nebo se naopak mluvilo pořád a byly to jen samé zákazy a příkazy. Možná se rodiče hodně hádali a my to jako děti či dospívající stále řešili. Možná se cítíme na světě sami, nebo naopak vším přetížení a nedaří se nám říct „dost“. A někdy ani nemusí být úplně zřejmé, co se vlastně stalo, ale pocit nespokojenosti v životě přetrvává. A je skvělé, že ji chceme řešit!

  Terapeutické sezení (tzv. struktura) trvá obvykle 60-90 minut, na začátku se vždy domlouvá kontrakt – tedy jak bude společná práce vypadat, abychom se v celém procesu cítili jistě a bezpečně. V terapii PBSP je kladen velký důraz na to, abychom vždy věděli, proč se dělá právě to či ono – tak jako letadlo řídí pilot, tak i v terapii bychom měli mít svého „pilota“. To je důležité pro to, aby terapie přinesla efekt nejen v tu danou chvíli, ale v dlouhodobém horizontu každodenního života. Pro trvalejší změnu v prožívání a chování nestačí jen „věcem přijít na kloub“, rozumět jim, je třeba je i zažít, cítit – v pocitech i na těle. Právě o tyhle dva aspekty se terapie PBSP opírá – terapeut nám pomáhá vnímat, co cítíme, co vysílá za informaci naše tělo a dávat to vše do kontextu tak, abychom tomu rozuměli. Teprve to napomáhá naší větší spokojenosti v životě a jsme to my, kdo tu cestu objevujeme a můžeme se z ní pak o to více radovat.

  Další informace o metodě:

  O mně

  Pracovní zkušenosti

  • 02/2023 – dosud psycholožka a psychoterapeutka v Amalthea z.s.; psychoterapie v rámci privátní praxe
  • 09/2017 – 02/2023 rodičovská dovolená s dvěma dcerami, externí spolupráce na pozici konzultantky pro Amalthea z.s., poskytování psychoterapie v rámci privátní praxe
  • 11/2008 – 08/2017 psycholožka, sociální pracovnice, lektorská činnost pro náhradní rodiny, sociální pracovníky a školská zařízení – Amalthea z.s.
  • 02/2009 – 12/2009 psycholožka v Pardubické krajské nemocnici
  • 2006 – dosud činnost OSVČ – poradenská a konzultační činnost (v zařízeních poskytujících sociální služby), lektorská činnost v oblasti problematiky poruch příjmu potravy, systému péče o ohrožené děti
  • 2006 – 2008 koordinátorka projektů Instand, o.s.
  • 2003 – 2008 vedoucí Kontaktního centra Anabell Praha - pro nemocné anorexií a bulimií

  Studium

  • 2004 – 2008 Univerzita Karlova – Filosofická fakulta, obor psychologie, titul Mgr.
  • 2001 – 2007 Univerzita Karlova – Filosofická fakulta, obor sociální práce, titul Mgr.
  • 1995 – 2001 Gymnázium Pardubice, Dašická

  Výcviky a další kurzy

  • 2024 - terapeutický přístup Sandtray (Veronika Galusová)
  • Od 2023 – frekventantka výcviku Terapeutické rodičovství (ATTA, Jana Kovařovicová, Petra Pávková)
  • 2023 – třídenní výcvik v Theraplay (INDEPT, Jana Kovařovicová, Jolana Průšková)
  • 2012 – 2016 – Psychoterapeutický výcvik v PessoBoydenSystemPsychomotor
  • 2014 – 2015 - Výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (Natama o.p.s., Petra Winnette)
   Výcvik ve filiální terapii (Zuzana Tatárová) a dotykové terapii (Zuzana Říhová) – 64 hodin
   Attachment v sociálně právní ochraně dětí, 5 dní (Návrat o.s., MPSV a Lumos)
  • 2007 – 2012 – Terapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii Skálova institutu (Magdalena Frouzová)
  • 2011 – Attachment (Common relationship interview) – 5 dní (Judith Cromwell), Attachment (Adult attachment interview) – 2 dny (British Association Adoption and Fostering)
  • 2007 – výcvik v Krizové intervenci (Remedium Praha) v rozsahu 140 hodin

  Ceník

  Služby nejsou zdravotnického charakteru a nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, platbu tedy vždy hradí klient – v hotovosti či po dohodě i převodem na účet. Klient hradí terapii i v případě, pokud ji zruší méně než 24 hodin předem.

  Individuální terapie 800 Kč/60 minut
  Rodičovská konzultace/poradenství 1000 Kč/60 minut
  Dyadická vývojová terapie (dítě + rodiče/pěstouni) 1200 Kč/60 minut
  Zpracování zprávy pro klienta či další subjekty 400 Kč/60 minut, resp. dle skutečného času na zpracování zprávy

  Možnosti příspěvků na terapii od zdravotních pojišťoven:

 • VZP (111) - podmínky čerpání najdete zde.
 • ČPZP (205) - podmínky čerpání najdete zde.
 • ZP Škoda (209) - podmínky čerpání najdete zde.
 • ZPMV (211) - podmínky čerpání najdete zde.
 • RBP (213) - podmínky čerpání najdete na webu, v rámci programu Duševní pohoda.
 • Kontakt

  Chcete-li mě kontaktovat pro více informací nebo se objednat, napište prosím na e-mail ria tečka cerna zavináč gmail tečka com nebo zavolejte na 777 157 753. Pokud jsem s klienty a telefon nezvednu, napište prosím sms, ozvu se Vám zpět hned jak to bude možné.

  Sezení probíhají na adrese Hůrka 1942 (vedle hostince u Kučerů), parkovat lze v ulici přímo u domu. MHD spojení – autobus č. 9 (zastávka Hůrka, poté pěšky asi 5 minut), trolejbusy č. 5, 11 a 13 (zastávka Dubina sever, poté pěšky asi 10 minut).